Eksterne samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdsparter

Tandplejen

Tandplejen er ansvarlig for tandbehandling af børn i alderen 0-18 år. Behandlingen foregår på Tandplejecentret Enghøj eller Tandplejecentret Præstemosen. 

Læs mere på Tandplejens hjemmeside (nyt vindue) 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er ansvarlig for den sundhedsfaglige kontakt til barnet. Dette foregår via individuel kontakt og gennem samtaler i grupper og i klassen. 

Læs mere på Sundhedsplejens hjemmeside (nyt vindue)

Sundhedsplejen har også tilbud om sorg- og skilsmissegrupper.

Læs mere om Sundhedsplejens grupper (nyt vindue)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hver skole har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilknyttet både psykolog og høre-/talepædagog. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage de er på skolen.   

Læs mere på PPR's hjemmeside (nyt vindue) 

Familierådgiverne

Hver skole har tilknyttet en familierådgiver. Skolens kontor kan orienterer dig om hvilke dage familierådgiveren kan træffes på skolen. 

Læs mere på Familierådgivernes hjemmeside (nyt vindue)